กิจกรรมของเรา

 

Walk Rally กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565

สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม Walk rally Theme : Access to Diabetes ccare ในหัวข้อ "Education to protect tomorrow" จัดขึ้นโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

  • กิจกรรม Walk Rally / ฐานกิจกรรม
  •  บูธนิทรรศการ : การเข้าถึงอาหารสุขภาพ และการออกำลังกาย
  • งานเสวนา "เมืองเดินได้"
  • ตลาดนัดสุขภาพ
  •     
  • Click !! เพื่อฟังเสวนา เมืองเดินได้ จาก facebook สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ 
images
images
 

กิจกรรมวันเบาหวานโลก ณ โรงพยาบาลศิริราช

เข้าร่วมออกบูธกิจกรรม แนะนำชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก ร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

  • ออกบูธแนะนำชมรมฯ 
  • แจกวารสาร SUGAR FREE
  •  แนะนำ website ชมรมฯ
  • พูดคุยกับสมาชิกชมรมฯ
 

สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Education to protect tomorrow แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "Education to protect tomorrow" โดยสมาชิกชมรมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดูแลตนเอง เนื่องในวันเบาหวานโลก ร่วมกับศูนย์เบาหวานศิริราช ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

    

Click !! เพื่อฟังเสวนา หัวข้อ Education to protect tomorrow ผ่านช่องทาง facebook ศูนย์เบาหวานศิริราช

 
 
 
 
 
 
 
images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมเบาหวานสัญจรออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์เบาหวานศิริราช ชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน และชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานศิริราช ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเบาหวานสัญจรออนไลน์

ในหัวข้อ “เบาหวาน เรียนรู้ อยู่ยาว”

กระบวนการสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพที่ยืนยาว โดยลดปัญหาวิกฤตเฉียบพลัน และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน คือปัจจัยหลักในการดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน : เรียนรู้ผ่านเบาหวานชนิดที่ 1

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.20 – 15.30 น.

ผ่านทาง Facebook สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

 

 


23 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 669 ครั้ง

Engine by shopup.com