คำแนะนำการดูแลตนเองในช่วง Covid-19 "สำหรับผู้เป็นเบาหวาน และผู้เสี่ยงเบาหวาน"

หมวดหมู่: Diabetes Update

              ช่วงนี้การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ขยายวงกว้างและมีผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา แบบดูแลที่บ้าน home isolation(HI) และ ดูแลในชุมชน community isolation(CI) มีข้อมูลพบว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกิน เมื่อได้รับยารักษาไวรัสโควิดกลุ่มสเตียรอยด์ ทำให้มีระดับน้ำตาลสูง หลายๆราย ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมาก่อน ทำให้ มีระดับน้ำตาลสูงมาก มีสารคีโตนเกิดขึ้น เสี่ยงเป็นภาวะเลือดเป็นกรด หายใจหอบเหนื่อย ที่เรียกว่า  ดีเคเอ (DKA) และภาวะน้ำตาลสูงมาก (HHNS) สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้ออกโปสเตอร์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ได้รับยาสเตียรอยด์ ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลสูง  ทางชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ในช่วงนี้ด้วย

             ที่สำคัญสมาชิกชมรมสามารถช่วยเหลือ แนะนำคนในครอบครัว กรณี พบเหตุการณ์เหล่านี้ ให้ รับ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ นำส่งโรงพยาบาล ไม่ควรดูแลต่อที่ HI หรือ CI แล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

23 ธันวาคม 2565

ผู้ชม 336 ครั้ง

Engine by shopup.com